₪20

מנוי ניסיון ל - 3 ימים

חיבור אחד *לא כולל ערוצי ספורט*

₪30

מנוי ספורט ל - 3 ימים

חיבור אחד *רק ערוצי ספורט*

₪60

מנוי מולטי - 3 חיבורים

לחודש

₪100

מנוי מולטי - 5 חיבורים

לחודש

₪180

מנוי מולטי - 3 חיבורים

ל3 חודשים

₪360

מנוי מולטי - 3 חיבורים

ל6 חודשים

₪720

מנוי מולטי - 3 חיבורים

מנוי לשנה

60\100 ₪

מנוי מולטי - 3\5 חיבורים

*כולל ממירים בהשאלה*

דמי התקנה:
עד 3 נקודות 150₪
3 עד 5 נקודות 250₪